View project

Aplikacja webowa z dostępem dla członków premium serwera Discord

case study

Wyzwanie

Nasz klient, społeczność Leading Crypto, miała rozbudowany serwer Discord z dostępem do zaawansowanych kursów związanych z kryptowalutami. Celem było zmonetyzowanie treści premium poprzez sprzedaż specjalnych ról na serwerze Discord oraz udostępnienie kursów tylko dla posiadaczy tych ról.

Działania

Rozpoczęliśmy od gruntownego zrozumienia grupy docelowej i potrzeb członków społeczności Discord. Analiza ta pozwoliła nam na stworzenie strategii monetyzacji, która byłaby atrakcyjna dla użytkowników oraz korzystna dla klienta.

Następnie przystąpiliśmy do projektowania architektury informacji aplikacji, która umożliwiłaby sprzedaż ról premium oraz udostępnienie kursów tylko dla posiadaczy tych ról. Po zaakceptowaniu projektu, przeszliśmy do wdrożenia.

Rozwiązanie

Aplikacja webowa została zbudowana na platformie WordPress, co umożliwiło elastyczność i łatwość zarządzania treściami. Zintegrowaliśmy aplikację z Discordem oraz systemem płatności, aby umożliwić automatyczną weryfikację ról na serwerze i przydzielenie dostępu do kursów tylko dla posiadaczy ról premium.

Dzięki naszemu rozwiązaniu, Leading Crypto mogła efektywnie zmonetyzować swoje zaawansowane kursy, zwiększając zarówno zaangażowanie użytkowników, jak i przychody z serwera Discord.

Wyniki

Po wdrożeniu aplikacji webowej, Leading Crypto zauważyło wzrost zainteresowania rolami premium oraz zwiększenie liczby subskrybentów kursów. Dzięki automatyzacji procesu weryfikacji ról i udostępniania kursów, zarządzanie serwerem Discord stało się bardziej efektywne i skalowalne.

Podsumowanie

Nasza współpraca z Leading Crypto pokazała, jak istotne jest wykorzystanie aplikacji webowej do zmonetyzowania społeczności online. Dzięki zrozumieniu potrzeb użytkowników i skutecznemu projektowaniu rozwiązań, udało się osiągnąć cele biznesowe klienta, poprawiając jednocześnie doświadczenie użytkownika.