View project

Strona dla firmy zajmującej się ekspansją globalnych startupów na rynki EU

case study

Wyzwanie

Maverick Nation, będąca inicjatywą wspierającą startupy oraz władze miast, zwróciła się do nas z prośbą o stworzenie strony internetowej, która będzie służyła jako platforma zachęcająca do współpracy. Celem strony było przedstawienie programów, usług oraz rezultatów, które mogą być dostępne dla startupów oraz miast przy współpracy z Maverick Nation.

Działania

Pierwszym krokiem było dogłębne zbadanie grupy docelowej Maverick Nation oraz analiza ich potrzeb i oczekiwań względem strony internetowej. Następnie stworzyliśmy architekturę informacji, która była oparta na sposobie działania firmy oraz na potrzebach użytkowników. Ta struktura pozwoliła nam zapewnić klarowną i intuicyjną nawigację na stronie.

Kolejnym etapem było projektowanie wizualne strony internetowej, które oparliśmy na wcześniej przygotowanym brandbooku Maverick Nation. Dzięki temu mieliśmy pewność, że projekt będzie spójny z identyfikacją wizualną firmy oraz będzie skutecznie przyciągał uwagę użytkowników.

Na końcu przystąpiliśmy do wdrożenia strony internetowej za pomocą platformy WordPress. Wykorzystanie WordPressa umożliwiło nam łatwe zarządzanie treściami oraz dostosowywanie strony do zmieniających się potrzeb Maverick Nation. Ponadto, WordPress zapewniał elastyczność i skalowalność, co było istotne z uwagi na długoterminową współpracę i rozbudowę strony.

Podsumowanie

Nasza długoletnia współpraca z Maverick Nation obejmuje nie tylko projektowanie strony internetowej, ale także rozbudowę i optymalizację różnych form komunikacji, w tym landing pages, webinary oraz inne formy marketingowe.