View project

Sprzęt do rehabilitacji: Zidentyfikowanie problemów i usprawnienie projektu

case study

Wyzwanie

Nasz klient, specjalizujący się w produkcji sprzętu treningowego do rehabilitacji, napotkał na trudności związane z użytkowaniem ich produktu przez potencjalnych użytkowników. Mimo skuteczności w wzmacnianiu tkanek miękkich, sprzęt był bardzo trudny do użycia, co stanowiło istotną barierę dla klientów, zwłaszcza dla osób starszych i z problemami z kolanami.

Działania

Rozpoczęliśmy proces poprzez przeprowadzenie testów z udziałem potencjalnych użytkowników, aby dokładniej zrozumieć istniejące problemy związane z użytkowaniem sprzętu. Wyniki testów wyraźnie pokazały trudności w zakładaniu urządzenia przed wykonywaniem ćwiczenia oraz dyskomfort podczas treningu.

Analizując te wyniki, skoncentrowaliśmy się na projektowaniu rozwiązań, które poprawią ergonomię i wygodę użytkowania sprzętu, aby uczynić go bardziej dostępnym dla szerokiego spektrum użytkowników, w tym osób starszych i z problemami zdrowotnymi.

Rozwiązanie

Na podstawie zgromadzonych danych i analizy problemów, przystąpiliśmy do projektowania zmian w sprzęcie. Wprowadziliśmy modyfikacje mające na celu ułatwienie procesu zakładania urządzenia oraz minimalizowanie dyskomfortu podczas treningu.

Po przetestowaniu pierwszej grupy badawczej, stworzyliśmy raport, który posłużył jako podstawa do wprowadzenia niezbędnych zmian. Skorygowaliśmy konstrukcję, aby umożliwić użytkownikom wygodne wykonywanie ćwiczeń bez konieczności ustawiania nóg na podwyższeniu.

W kolejnej fazie projektowania, przekazaliśmy nasze uwagi do inżyniera, który wprowadził poprawki na metalowej konstrukcji sprzętu.

Wyniki

Druga faza testów przyniosła ogromny sukces. Użytkownicy mogli wykonywać ćwiczenia w komfortowej pozycji, z podłogi, co szczególnie korzystne było dla osób z problemami z kolanami. Aktualnie sprzęt przechodzi kolejną iterację projektową, a opracowane przez nas rozwiązanie zostało objęte patentem.

Podsumowanie

Nasza praca nad usprawnieniem sprzętu treningowego do rehabilitacji pokazuje, jak istotne jest zrozumienie potrzeb użytkowników oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modyfikacji, udało się znacząco zwiększyć użyteczność i komfort użytkowania sprzętu, otwierając go na szerszy rynek i poprawiając doświadczenie użytkownika.