View project

Użyteczność aplikacji mobilnej: Zwiększenie konwersji o 400%

case study

Wyzwanie

Istniejące rozwiązanie było nieintuicyjne, powodowało frustrację użytkowników oraz problemy z używaniem głównej funkcji.

Działania

Przed przystąpieniem do projektowania zmian, przeprowadziłem gruntowny audyt UX, aby zidentyfikować możliwe problemy. Zauważyłem, że funkcja wysyłania zdjęć była głównym problemem. Aby lepiej zrozumieć istniejące problemy oraz ocenić poziom ich zaawansowania, przeprowadziłem testy użyteczności zgodne z metodologią “Discount Usability” Jakoba Nielsena.

Pierwsza grupa badawcza potwierdziła nasze obawy – tylko 20% użytkowników było w stanie wykonać główną czynność aplikacji, reszta nie radziła sobie z interfejsem. Na podstawie wyników testów przygotowałem szczegółowy raport i przystąpiłem do projektowania zmian w interfejsie, aby uczynić proces wysyłania zdjęć bardziej intuicyjnym.

Rozwiązanie

Po stworzeniu prototypu wprowadzającego zmiany, przeprowadziłem testy na kolejnej grupie badawczej. Tym razem, wyniki były znacząco lepsze – wszyscy badani bez trudu wykonali główną funkcję aplikacji, czyli wysłanie zdjęć.

Wyniki

Dzięki powyżej opisanym działaniom udało się zwiększyć użyteczność i konwersję aplikacji o aż 400%. W pierwszej turze testów tylko 20% osób potrafiło wykonać zadanie, podczas gdy w drugiej turze 100% respondentów z powodzeniem wysłało zdjęcia bez żadnych trudności.

Podsumowanie

Praca nad optymalizacją funkcji wysyłania zdjęć w aplikacji mobilnej pokazała, jak istotne jest zrozumienie potrzeb użytkowników i projektowanie interfejsów z myślą o ich wygodzie i intuicyjności. Dzięki zastosowaniu metodologii testów użyteczności oraz odpowiedniej analizie wyników, udało nam się znacząco poprawić doświadczenie użytkownika oraz efektywność aplikacji.